Zerzan, John

 

John Zerzan és un filòsof i autor anarquista i primitivista nord-americà. Els seus treballs critiquen la civilització com inherentment opressiva, i defensen la volta a les formes de vida del caçador-recol·lector prehistòric com inspiració per a la forma que hauria de tenir una societat lliure. Les seues crítiques s’estenen a la domesticació, el llenguatge, el pensament simbòlic (com les matemàtiques) i el art, així com el concepte del temps. Els seus llibres més coneguts són: (en Anglès) Elements of Refusal (1988), Future Primitive and Other Essays (1994), Running on Emptiness (2002), Against Civilization: Readings and Reflections (2005) and Twilight of the Machines (2008).

Després d’una vida d’activisme sindical i ecològic tendent cada vegada a postures més radicals, es va donar a conèixer en 1995 després d’una entrevista a pàgina completa en el Nova York Times. Així mateix les seues tesis han estat contradites des de l’antropologia i qualificades de acientífiques i antihumanes.

Les teories de Zerzan es basen en les de Theodor Adorno respecte al concepte de dialèctica negativa, amb elles pretén construir una teoria de la civilització com part de nostra alienació i perduda de virtuts com éssers humans. Les reclamacions de Zerzan sobre la situació de la societats primitives es basen en una lectura particular de les obres d’antropòlegs coneguts com Marshall Sahlins i Richard B. Lee.

Segons Zerzan, avui dia àdhuc podem trobar civilitzacions no alienades i organitzades d’una forma no opressiva, com és el cas dels Kung, bosquimans i Mbuti. Utilitza aquestes civilitzacions com un ideal polític, o com exemple instructiu per a poder criticar a les societats contemporànies (especialment la industrial).

Zerzan utilitza estudis antropològics d’aquestes societats com base per a una àmplia crítica dels aspectes de la vida moderna. Ell descriu la societat contemporània com un món creat sobre la producció psicològica d’escassetat i pobresa, la història de la civilització seria la història de la renúncia de les nostres virtuts i drets.

Zerzan és comunament associat amb les filosofies del primitivisme o del neoludisme i especialment amb la seua oposició a la tecnologia. Ell rebutja no només al Estat, sinó a altres institucions que ell suposa autoritàries. El “primitivisme” que sosté es pot explicar com la intenció d’una societat purament caçadora-recol·lectora, sense tecnologia ni domesticació.

El treball de Zerzan té una base marcadament dualista entre el “primitiu” –considerat com no-alienat, salvatge, no jeràrquic, lúdic i socialment igualitari –i el “civilitzat”– considerat alienat, domesticat, jeràrquicament organitzat i socialment discriminatori.

 

Obres disponibles:

Zerzan_John-Futuro_primitivo

Zerzan_John-La_catastrofe_del_posmodernismo

Zerzan_John-Malestar_en_el_tiempo