Troyes, Chrétien de

 

Chrétien de Troyes (1135-1190, dates probables) va ser un dels primers autors importants de la literatura francesa. La seva identitat resta envoltada de polèmiques. Sembla que provenia d’una família de la baixa noblesa, alguns estudiosos la relacionen amb els jueus conversos de l’època. En tot cas, sembla provat que va tenir amplis estudis, per la quantitat d’al·lusions al món clàssic i a referents propis del clergat.

Les seves obres (escrites al segle XII) giren al voltant del cicle artúric o matèria de Bretanya i es classifiquen dins la novel·la de cavalleries clàssica, farcida d’elements meravellosos. El protagonista és un cavaller errant que viu aventures extraordinàries. Diversos personatges reapareixen en altres novel·les. Un temá comú és el Sant Greal, símbol medieval.

 

Obres disponibles:

Troyes_Chretien_de-El_caballero_de_la_carreta

Troyes_Chretien_de-El_caballero_del_Leon

Troyes_Chretien_de-El_cuento_del_Grial