Proudhon, Pierre-Joseph

Pierre-Joseph Proudhon (15 de gener de 1809, Besançon, França – 19 de gener de 1865, Passy, França) fou un dels pares de l’anarquisme modern.

Actiu combatent contra el poder i l’Estat, Proudhon fou un dels màxims ideòlegs dels nous socialismes que succeïren els corrents historiogràficament anomenats de “socialisme utòpic”. Ensems amb Karl Marx –amb el qual tingué en un principi una ferma amistat que derivà en una forta rivalitat personal i política– s’encarregà d’establir els fonaments d’una de les dues branques del socialisme de la segona meitat del segle XIX: l’anarquisme. Justament, fou el primer pensador llibertari que emprà aquest terme per a definir un ideari socialista concret. Les bases de l’antiestatisme, el federalisme social (a partir del principi federatiu) i el mutualisme aparegueren en Proudhon. Sintetitzen la visió col·lectivista de l’anarquisme, que compartí, en certa manera, amb Mikhaïl Bakunin, l’altre gran pensador i activista anarquista del moment.

En afirmar el mutualisme, Proudhon concep un sistema molt particular, allunyat del comunisme fourierista i del terme col·lectivisme en si, del qual recelava, per bé que tradicionalment hom considera Proudhon en la línia de l’anarcocol·lectivisme. La idea de mutualisme proudhonià es lliga a la seva concepció de la propietat, encunyada principalment a Qu’est ce que la propriété? (1840). En aquesta obra primerenca, l’autor descriu una complexa semblança d’una “propietat federativa”. Formalment, Proudhon s’oposa a la propietat comuna i col·lectiva, de la mateixa manera que s’oposa a la propietat privada. L’autora trotskysta Annie Kriegel ha definit la idea de la propietat proudhoniana com una “copropietat de mà comuna”, que fóra a l’essència del seu mutualisme. Aquesta idea tan singular i particular de propietat fou el blanc de les crítiques de Karl Marx, que l’acusava d’«utopista petitburgès».

Obres disponibles:

Proudhon_Pierre_Joseph-Amor_y_matrimonio

Proudhon_Pierre_Joseph-El_principio_federativo

Proudhon_Pierre_Joseph-El_principio_federativo (EPUB)

Proudhon_Pierre_Joseph-Filosofia_de_la_miseria

Proudhon_Pierre_Joseph-Introducir_la_ciencia_en_la_moral

Proudhon_Pierre_Joseph-La_capacidad_politica_de_la_clase_obrera

Proudhon_Pierre_Joseph-La_idea_de_la_revolucion_en_el_siglo_XIX

Proudhon_Pierre_Joseph-La_prensa_unitaria

Proudhon_Pierre_Joseph-La_solucion_al_problema_social

Proudhon_Pierre_Joseph-La_unica_salvacion

Proudhon_Pierre_Joseph-Politica_unitaria

Proudhon_Pierre_Joseph-Que_es_la_propiedad

One thought on “Proudhon, Pierre-Joseph

Comments are closed.