Marx, Karl

 

Karl Heinrich Marx (Trèveris, 5 de maig de 1818 – Londres, 14 de març de 1883) va ser un filòsof, economista polític , sociòleg i revolucionari alemany. Marx va tractar una gran varietat de temes i és conegut, sobretot, per la seva anàlisi de la Història en termes de lluita de classes, resumida en l’encapçalament del Manifest Comunista: «la història de totes les societats és la història de la lluita de classes». Marx va ser el pare teòric del Socialisme marxista i del comunisme, i junt a Friedrich Engels, és considerat una figura històrica clau per a entendre la societat i la política contemporània.

Les seves idees van començar a experimentar una gran influència en el moviment obrer poc després de la seva mort. A aquesta influència se li va afegir l’ímpetu de la victòria del bolxevisme a la Revolució d’Octubre Russa.

La importància del pensament de Karl Marx en el panorama intel·lectual i polític del món contemporani es prolongarà en diverses direccions al llarg de tot el segle XX, i provocarà reaccions contràries, adhesions i reinterpretacions diverses.

En el segle XIX, les principals crítiques provenien d’intel·lectuals i organitzacions del moviment obrer que sostenien postures polítiques distintes a les de Marx. Entre d’altres, Bakunin, anarquista i rival en la inspiració de la Internacional.

Durant l’últim terç del segle XIX i, sobretot durant el segle XX, la influència de Marx ha estat variable: a l’Europa de l’Est, fins a l’acabament de la guerra freda, la teoria sociològica s’ha identificat amb la teoria marxista; però en altres parts del món, especialment els Estats Units, Marx ha estat pràcticament ignorat com a pensador de rellevància sociològica. La influencia de Marx a l’Europa occidental ha estat variable. La força del marxisme en els ambients intel·lectuals i organitzacions polítiques va fer que nombrosos pensadors conservadors i liberals intentessin refutar-lo.

Algunes crítiques se centren en elements concrets de l’obra de Marx, mentre unes altres s’oposen a alguna de les versions del cànon marxista elaborat per les organitzacions polítiques i els intel·lectuals socialistes o comunistes.

El fracàs de les societats anomenades “comunistes” i el seu gir vers una economia capitalista fa necessari replantejar el paper de la teoria marxiana tal i com ha estat aplicada per aquestes, igual com les periòdiques crisis i contradiccions insalvables del capitalisme han donat renovada vigència a les seves teories. Alhora, un altre debat important és entre les diverses interpretacions que es fan de l’obra de Marx. En qualsevol cas, Marx va oferir una teoria filosòfica, històrica, econòmica i sociològica, coherent que pot emprar-se per analitzar els sistemes socials. Ha estat discutit fins a quin punt la seva teoria va tenir més o menys relació amb la creació posterior de les societats anomenades “comunistes”; o si aquestes van contradir la teoria.

 

Obres disponibles:

Marx_Karl-El_18_Brumario_de_Luis_Bonaparte

Marx_Karl-El_capital_I

Marx_Karl-El_capital_II

Marx_Karl-El_capital_III

Marx_Karl-La_guerra_civil_en_Francia

Marx_Karl-Manifiesto_del_partido_comunista

Marx_Karl-Trabajo_asalariado_y_capital