Guérin, Daniel

Daniel Guérin (19 de maig de 1904-14 d’abril de 1988) historiador i ideòleg Socialista llibertari francès, millor conegut per les seves obres “La lluita de classes en la primera República” (durant la revolució francesa), Anarquisme: De la Teoria a la Pràctica, a més de la seva col·lecció Sense déus, sense amos: una antologia de l’anarquisme, en la qual va recopilar escriptures sobre la idea i el moviment del mateix nom des de les primeres escriptures de Max Stirner, a mitjan Segle XIX, fins a la primera meitat del segle XX.

També és conegut per la seva oposició al feixisme i al colonialisme, a més del seu suport cap a la Confederació Nacional del Treball (CNT) durant la Guerra Civil Espanyola, i la seva defensa revolucionària de l’amor lliure i l’homosexualitat (ell era bisexual).

Com a historiador va ocupar un destacat lloc en la historiografia de la revolució francesa de 1789, arribant a polemitzar amb un historiador tan destacat com Albert Soboul i publicant un article sobre el tema en la revista “Annales”, la més important de França i una de les més prestigioses de tot el món.

Obres disponibles:

Guerin_Daniel-El_anarquismo

Guerin_Daniel-El_anarquismo (EPUB)

Guerin_Daniel-Marxismo_y_socialismo_libertario

Guerin_Daniel-Para_un_marxismo_libertario

Guerin_Daniel-Rosa_Luxemburg_y_la_espontaneidad_revolucionaria