Darwin, Charles

 

Charles Robert Darwin (12 de febrer de 1809 – 19 d’abril de 1882) fou un naturalista anglès, que va explicar que totes les espècies han evolucionat al llarg del temps a partir d’avantpassats comuns mitjançant la selecció natural. El fet que l’evolució es produeix fou acceptat ràpidament per la comunitat científica, mentre que la teoria de la selecció natural no començà a ser considerada com la principal explicació del procés de l’evolució fins la dècada del 1930, i ara constitueix la base de la síntesi evolutiva moderna. En una forma modificada, el descobriment científic de Darwin continua sent la base de la biologia, ja que proporciona una explicació lògica de la diversitat de la vida.

Darwin desenvolupà el seu interès en la història natural mentre estudiava medicina a la Universitat d’Edimburg, i posteriorment teologia a Cambrige. Durant els seus cinc anys de travessia a l’HMS Beagle es va revelar com un eminent geòleg, amb observacions i teories que recolzaven les idees uniformistes de Charles Lyell, i la publicació del seu diari del viatge el féu famós com a autor popular. Desconcertat per la distribució geogràfica de la fauna silvestre i pels fòssils recollits durant el viatge, Darwin va estudiar la transmutació de les espècies i va concebre la seva teoria de la selecció natural el 1838. Tot i que va discutir les seves idees amb diversos naturalistes, li calia temps per la seva investigació i donà prioritat al seu treball geològic. El 1858, Darwin estava escrivint la seva teoria quan Alfred Russel Wallace li envià un assaig que descrivia una teoria similar, i ambdues foren presentades a la Societat Linneana en un article conjunt.

Amb la publicació de L’origen de les espècies el 24 de novembre del 1859, Darwin pogué establir l’evolució per descendència comuna. Va examinar l’evolució humana i la selecció sexual a La descendència de l’home i sobre la selecció en relació amb el sexe, seguit de L’expressió de les emocions en els homes i els animals. La seva investigació sobre les plantes fou publicada en una sèrie de llibres. En el seu últim llibre va tractar els cucs de terra i els seus efectes al sòl.

Darwin tingué un gran reconeixement quan va morir. Fou una de les cinc úniques persones del segle XIX no pertanyents a la reialesa en rebre un funeral d’estat, sent enterrat a l’abadia de Westminster.

 

Obres disponibles:

Darwin_Charles-Diario_de_un_naturalista_alrededor_del_mundo

Darwin_Charles-Origen_de_las_especies