Bethell, Leslie

 

Leslie Bethell, és catedràtic d’Història d’Amèrica Llatina a la Universitat de Londres i, en aquesta obra, ha dirigit un equip integrat per més d’un centenar dels millors especialistes en cada qüestió, europeus i americans. El seu propòsit és oferir-nos una síntesi dels coneixements actuals, adaptada a les necessitats i als interessos de l’home d’avui.

Per aquest motiu, dels setze volums de l’edició en llengua espanyola, quatre es dediquin a l’època colonial, dues, a l’emancipació i assentament de les noves nacions, quatre més, al període que va de 1870 a 1930, i sis, als complexos i difícils anys que han transcorregut des de la crisi dels anys trenta fins als nostres dies.

L’excel·lència dels resultats aconseguits la testifiquen les crítiques entusiastes que de l’edició anglesa s’han fet al món sencer, de les quals pot donar idea aquesta del professor John Lynch: “L’erudició històrica, la ponderació i l’estil literari desplegats en aquests volums són d’una qualitat superior i garanteixen que l’obra va a seguir sent considerada com la millor durant moltes dècades en el futur. Estem en presència d’una empresa historiogràfica major”.

 

Obres disponibles:

Bethell_Leslie – Historia_de_America_Latina_I

Bethell_Leslie-Historia_de_America_Latina_II

Bethell_Leslie – Historia_de_America_Latina_III

Bethell_Leslie – Historia_de_America_Latina_IV

Bethell_Leslie-Historia_de_America_Latina_V

Bethell_Leslie – Historia_de_America_Latina_VI

Bethell_Leslie – Historia_de_America_Latina_VII

Bethell_Leslie-Historia_de_America_Latina_VIII

Bethell_Leslie – Historia_de_America_Latina_IX

Bethell_Leslie-Historia_de_America_Latina_X

Bethell_Leslie – Historia_de_America_Latina_XI

Bethell_Leslie – Historia_de_America_Latina_XII

Bethell_Leslie – Historia_de_America_Latina_XIII

Bethell_Leslie – Historia_de_America_Latina_XIV

Bethell_Leslie – Historia_de_America_Latina_XV

Bethell_Leslie – Historia_de_America_Latina_XVI